Information om sekretess och GDPR

Information om hur wix.com hanterar sekretess finns på https://www.wix.com/about/privacy

Kontaktformuläret på shivers.se skickar endast iväg de inmatade uppgifterna i ett e-postmeddelande.

Shivers_logo.png